SAMOCHODY SPROWADZANE Z UE

Informujemy, że od 01.01.2014r. udostępniono możliwość złożenia deklaracji AKC U w formie elektronicznej postępując zgodnie z „Instrukcją składania deklaracji AKC U” dostępną TUTAJ.
Równolegle istnieje możliwość składania deklaracji w formie papierowej i w tym celu można nadal korzystać z procedury zamieszczonej poniżej.


W wypadku dokonania nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego (kod CN 8703) podatnik powinien:
 1. Dostarczyć do siedziby urzędu celnego, właściwego dla miejsca zamieszkania nabywcy, samochód będący przedmiotem nabycia lub dokument określający jego numery identyfikacyjne, markę, typ, rocznik, wystawiony przez upoważnionego diagnostę,
 2. Złożyć deklaracje uproszczoną na dokumencie AKCU DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO zgodnie z instrukcją jej wypełnienia,
 3. Do deklaracji należy dołączyć:
  • dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
  • dokumenty rejestracyjne pojazdu z kraju pochodzenia,
  • dowód opłaty skarbowej na kwotę 17zł,
  • inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu podatnika.

Po dokonaniu zapłaty podatku akcyzowego na konto Izby Celnej w Gdyni (NBP o/Gdańsk 17 1010 1140 0065 5222 2400 0000 tytułem: podatek akcyzowy od samochodu, nr. nadwozia...), organ celny wydaje na wniosek podatnika zaświadczenie o dokonanej wpłacie wg wzoru określonego w Rozp. Min. Fin. z dnia 08.04.2004 w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U. Nr 74 poz. 672).

Deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty powstania zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, tj. daty wprowadzenia towaru na terytorium Polski

Stawki podatku akcyzowego

Pojemność silnika do 2000 cm3 Pojemność silnika powyżej 2000 cm3
3,1 %18,6 %

UWAGA: Samochody ciężarowe taryfikowane do kodów CN 8704 nie są obciążone akcyzą

Adresy urzędów celnych odpowiedzialnych za pobór podatku akcyzowego od samochodów osobowych:

Urząd Celny w Gdyni:
- OC "Basen IV", ul. Handlowa 29, 81-341 Gdynia

Urząd Celny w Gdańsku:
- OC "Opłotki", ul. Opłotki 1, 80-730 Gdańsk,
- OC Kwidzyn, ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn,
- OC Tczew, ul. Czatkowska 6, 83-110 Tczew

Urząd Celny w Słupsku:
- OC Słupsk, ul. Portowa 13b, 76-200 Słupsk,
- OC Chojnice, ul. Gdańska 110a, 89-600 Chojnice


Informujemy, iż w dniu 09 grudnia br. zostanie uruchomiona usługa na stronie internetowej, która umożliwi pobranie elektronicznego potwierdzenia zapłaty akcyzy od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo.
Więcej informacji w temacie Elektroniczne potwierdzenie zapłaty akcyzy od samochodu osobowego.

Dokumenty do pobrania: